Xenon 2 RST ECO

/album/parasutismus/a17112010007-jpg/

—————

/album/parasutismus/a17112010001-jpg/

—————

/album/parasutismus/milos-11-jpg/

—————

/album/parasutismus/a4-jpg1/

—————

/album/parasutismus/a7-jpg1/

—————

/album/parasutismus/a272-jpg/

—————

/album/parasutismus/a273-jpg/

—————

/album/parasutismus/plr1-jpg/

—————

/album/parasutismus/a1-jpg1/

—————

/album/parasutismus/a17112010003-jpg/

—————

—————


Parašutismus

/album/parasutismus1/a20140825-101150-jpg/

—————

/album/parasutismus1/a20140825-122706-jpg/

—————

/album/parasutismus1/a20140828-183429-jpg/

—————

/album/parasutismus1/a20140830-205625-jpg/

—————

/album/parasutismus1/dsc00252-jpg/

—————

/album/parasutismus1/dsc00967-jpg/

—————

/album/parasutismus1/dsc07241-jpg/

—————

/album/parasutismus1/dsc07906-jpg/

—————

/album/parasutismus1/dsc00253-jpg/

—————

/album/parasutismus1/dsc03230-jpg/

—————

—————


Výstava fotografií Metro70 Prostějov ( 2008,2009,2014)

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/em-dsc-0720-jpg/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/em-dsc-0717-jpg/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/em-dsc-0752-jpg/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/em-dsc-0738-jpg/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/img-4434-jpg1/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/img-4435-jpg1/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/img-4436-jpg1/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/img-4437-jpg1/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/img-4438-jpg1/

—————

/album/vystava-fotografii-metro70-prostejov-2008-2009-/img-4439-jpg1/

—————

—————